Winkelwagen

Privacybeleid

Witgoedstroeve.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld zodat wij u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit privacy beleid wordt gedetailleerd uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens gebeurd en welke rechten u heeft.

Witgoedstroeve.nl draagt de zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Witgoedstroeve.nl Privacybeleid

 

Dit is de website van:

Witgoedstroeve.NL

Beheerder:

Witgoed Stroeve

Ons vestigings- en postadres:

De Steenmaat 3b

7783DE Gramsbergen

Ons Inschrijvingsnummer bij de KvK:

58337628

Ons BTW-nummer:

NL209757450B01

Uw persoonsgegevens zijn veilig

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie)

Wij gaan vertrouwelijk met de informatie om. Deze wordt alleen interne gebruik en wordt dus niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) 

Verkoop van gegevens

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiligde server

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 

- Per email: [email protected]
- Per telefoon: 0031 (0)85-5605010
- Per brief: Witgoedstroeve.nl, de Steenmaat 3b, 7783 DE Gramsbergen

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het internet uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Als u ons via het internet uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailing ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailing niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres ([email protected])

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer geeft via het internet, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Advertenties

De site van kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Toekomstige activiteiten

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Informatie en wijzigingen

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.